Consiliul director

Consiliul director

Consiliul de administrație a asociației este format din prof. dr. Paul Niedermaier – preşedinte de onoare, dr. Ulrich A. Wien – preşedinte, dr. Julia Derzsi – vicepreședinte, secretar,  dr. Vasile Ciobanu, prof. dr. Judit Pál, dr. Corneliu Pintilescu – membri.

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
5500244, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro