Consiliul director

Consiliul de administrație a asociației este format din prof. dr. Paul Niedermaier – preşedinte de onoare, dr. Ulrich A. Wien – preşedinte, dr. Julia Derzsi – vicepreședinte, secretar,  dr. Vasile Ciobanu, prof. dr. Judit Pál, dr. Corneliu Pintilescu – membri.