Secţia România a Cercului de Studii Transilvane Heidelberg
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg

 

În virtutea legăturilor vechi generate de scopurile şi obiectivele comune ale Institutului de Cercetări Socio-Umane cu asociaţia Cercul de Studii Transilvane (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg) din Germania, concretizată în colaborări, stagii de documentare şi numeroase manifestări ştiinţifice, desfăşurate încă din perioada comunistă, atât în cele două ţări, Germania şi România, cât şi în alte ţări europene, încă în anul 1993, s‑a înfiinţat o Secţie România a acestei organizaţii. Pentru a da mai multă coerenţă activităţilor specifice, s‑a hotărât transformarea secţiei într‑o asociaţie de sine stătătoare, cu statut juridic, care să continue activităţile specifice, inclusiv relaţiile cu asociaţia mamă, fapt realizat în anul 2000, sub denumirea de Societatea de Studii Transilvane Sibiu. Asociaţia a organizat, însă, şi până acum, un număr substanţial de sesiuni ştiinţifice cu participare internaţională, contribuind la valorificarea rezultatelor în seria de cărţi Transilvanica.